Tannskader og traume

Akutte skader med tenner som er knekt eller har flyttet på seg i forhold til sin normale posisjon. Skader mot kjeve munn bør undersøkes så fort man har tid etter skaden skjedde for å kunne se endringer etter hvert som tiden går og dermed få gjort riktig behandling til riktig tid. Ring gjerne tannklinikken for å få råd om hva du bør gjøre. Dette er skader som ofte gir delvis Helfo-refusjon og kan være dekket av forsikring dersom du har det.

Tannskader/traume har ofte behov for akutt behandling. Vi anbefaler at du ringer til klinikken slik at vi kan sette opp time raskest mulig.