Priser

Se våre priser på tannbehandling i prislisten nedenfor. I noen tilfeller kan du ha rett på å få dekket hele eller deler av behandlingen. Se mer om dette under stønadsordninger. Er du mellom 21 og 24 år (fra det året du fyller 21 til og med det året du fyller 24 år) har du hos oss 75% rabatt på offentlige takster, noe som innebærer ca. 75-90% rabatt på prisene i prislisten nedenfor. Om du har noen spørsmål om priser på behandlinger, ta gjerne kontakt med oss.

Undersøkelse og rens

Undersøkelse av tenner og munnhule, med evt. røntgen og rens

690 – 1 420,-

Omfattende undersøkelse med behandlingsplanlegging og kostnadsoverslag, f.eks. ved søknad til NAV.

2 100,-

Akutt undersøkelse

Hvis du har vært utsatt for et uhell og fått skade i tenner eller tannkjøtt, eller har udefinerte smerter i munnen.

690,-

Fyllinger

Én tannflate

1 340,-

To tannflater

1 820,-

Tre eller flere tannflater

2 290,-

Rotfylling

Fortann/hjørnetann

4 940,-

Småjeksel/premolar

5 760,-

Stor jeksel

6 900,-

Trekking av tenner

Ukomplisert tanntrekking

1 800 – 2 200,-

Kirurgisk tanntrekking

2 800,-

Usynlig tannregulering

Konsultasjon (uforpliktende)

690,-

Lite omfattende regulering

fra 24 990,-

Middels omfattende regulering

fra 34 990,-

Omfattende regulering

fra 47 990,-

Tannbleking

Profesjonell hjemmebleking av tenner, inkludert blekemiddel

3 700,-

Bleking av enkelttenner hos tannlegen

2 450,-/time

Protetisk behandling

Krone

7 800,-

Fasetter

7 800,-

Bro per festetann

7 800,-

Bro per hengeledd

5 500,-

Implantatkrone

13 000,-

Delprotese

13 000,-

Helprotese

13 000,-

Rebasering av protese

4 500,-

Tannkjøttsykdommer

Egenbetaling for periodontittbehandling eks. røntgen og evt. bedøvelse

740,-/halvtime

Øvrige priser

Enkeltbilder røntgen

180,-

Panoramarøntgen

850,-

Bedøvelse per tann/kjeveområde

270,-

Hygienetillegg per behandling

120,-

Gebyr for ikke møtt til time. Avbestilling må varsles 24 timer før for å unngå gebyr.

600,-/halvtime

Stønadsordninger

 

HELFO

Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv. Imidlertid finnes det noen tilstander som gir rett til stønad, der folketrygden, via HELFO, dekker deler av utgiftene til behandling.

Vi har direkte oppgjør med HELFO, slik at du som pasient slipper å legge ut for den delen av behandlingen som dekkes av folketrygden. Det betyr at du kun må betale egenandelen.

Har du hatt mange helseutgifter i løpet av et kalenderår, får du frikort fra HELFO. Frikortet gir deg fritak fra egenandelen på offentlige takster, slik at du kun må betale kostnaden for behandlingen som overstiger egenandelen.

NAV

Du kan søke NAV om støtte til tannbehandling, som gjør en vurdering ut fra økonomiske og sosiale forhold. Mer informasjon om dette finner du på NAV sine sider om økonomisk sosialhjelp. Når du søker til NAV må du legge ved en behandlingsplan med kostnadsoverslag fra tannlegen. Dette får du etter en undersøkelse. Kostnaden for undersøkelsen må du selv dekke.

Du kan lese mer om stønadsordninger og tannbehandling for voksne på nettsidene til Helsenorge.

Er du mellom 21-24 år?

Er du mellom 21-24 år (fra det året du fyller 21 til og med det året du fyller 24) så får du hos oss 75% rabatt på offentlige takster. Ordningen er medfinansiert fra Trondheim Fylkeskommune.

Er du over 24 år og student?

Vi gir 10% på all behandling (med unntak av direkte teknikerutgifter) til deg som er student.

Delbetaling

Spør oss dersom du ønsker å dele opp betalingen.