Tannundersøkelse

Regelmessig tannundersøkelse er viktig for å avdekke begynnende problemer i tidlig fase. På denne måten kan man forebygge sykdom og plager, og behandlingen blir mindre omfattende. Er det lenge siden sist du fikk gjennomført en tannundersøkelse, så er det på tide å besøke tannlegen.

ung kvinne på tannundersøkelse hos tannlegen

Hva gjøres på en tannundersøkelse?

Ved undersøkelsen gjør tannlege eller tannpleier en grundig gjennomgang av tannflater, tannkjøtt og områdene rundt. De fleste har også noe tannstein, belegg eller misfarging som fjernes ved denne timen. Du vil også få råd om hvordan du best kan ta vare på tennene dine mellom tannlegebesøkene, slik at du får minst mulig behandlingsbehov i fremtiden. Hvis du trenger ytterligere behandling ut over den vanlige sjekken, vil du få informasjon om alternative behandlinger og kostnader forbundet med disse.

Hvor ofte bør jeg gå til tannlegeundersøkelse?

Jevnlig sjekk av tenner og tannkjøtt gir en forutsigbarhet for din tannhelse. Ved jevnlige kontroller vil eventuelle problemer som oppdages ofte være små og kreve mindre behandling enn om det er lenge mellom besøkene. Den generelle anbefalingen er å gjennomføre en tannundersøkelse minst én gang i året. Tannlegen anbefaler et intervall for deg basert på blant annet risiko for hull, tannkjøttsykdom, munnhygiene og visdomstenners vekst. Dersom du ønsker det kan du få en fast innkalling. Da tar vi ansvar for å sende ut forslag til timeavtale når det nærmer seg tid for din sjekk.

Er misfarging hull, og hvordan ser tannstein ut?

Brunlig belegg kan komme fra for eksempel kaffe/te, røyking, snus eller munnskyll. Hull i tannen kan også være synlig som mørke eller lyse områder. Tannstein er ofte lysere enn misfarging fra mat og kommer av at mineraler i spyttet forkalker belegg på tennene. Tannstein er vanligst å få på baksiden av fortennene nede og ved jekslene oppe, men kan og legge seg på resten av tannflatene. Noen kan utvikle tannkjøttsbetennelse og tannkjøttsykdom dersom tannstein ikke blir fjernet.

Redd for å gå til tannlegen?

Noen vegrer seg for å gå til tannlegen og utsetter derfor å bestille time. Det kan skyldes dårlige erfaringer fra tilbake i tid, eller andre årsaker. Vi tar oss god tid til å lytte til dine behov og forklare grundig. Med moderne utstyr og teknikker er behandlingen ofte mye mer skånsom enn tidligere. Dersom du har behov for behandling så lager vi en plan sammen med deg, slik at du føler deg trygg og komfortabel med det som skal gjøres.

Når bør jeg bestille en tannundersøkelse?

  • lenge siden sist undersøkelse
  • nyoppstått ising i tenner
  • blødning i tannkjøttet
  • ubehag ved spising
  • munntørrhet
  • synlige misfarginger som kan være hull
  • andre symptomer