Visdomstann

Alle visdomstenner må ikke fjernes. Det skal være en grunn til å fjerne en tann. Fungerer tannen i bitt og er frisk, er det helt greit å beholde visdomstenner. Men typisk ved visdomstenner er at de kommer opp skjevt, er vanskelige å pusse og får hull, kan skade nabotenner eller er smertefulle pga. gjentatte infeksjoner i tannkjøttet rundt tannen. Er dette tilfellet så må tannen som oftest fjernes.